top of page
Ass REAGL novo sem regional.jpg

SOCIALT ARBETE I BRASILIEN

IMG_5702.JPG
received_1287953351269606.jpeg

Vi i gruppen REAGL Capoeira Sverige stödjer och hjälper till att utveckla en NGO (non-governmental organization) i Brasilien vid namn Associacão REAGL Capoeira. Föreningen verkar med capoeira som verktyg för att stärka barn och unga i ett socialt utsatt område i nordöstra Brasilien. Det sociala projektet leds av Professor Ita som är barndomsvän till Professor Edson och en mycket uppskattad och karismatisk tränare med en fantastisk förmåga att inspirera och samla de som kommer i hans närhet.

Projektet har sitt huvudsäte i byn Riachão i delstaten Rio Grande do Norte i nordöstra Brasilien. Med stöd från oss capoeiristas i Europa och Sverige har projektet kunnat bygga en egen "barracão" dvs träningsyta under tak, och med toaletter, och på den ytan håller Professor Ita regelbundet capoeiralektioner. Alla barn och unga deltar gratis i aktiviteterna, under förutsättning att de sköter sig i skolan, sköter sig i hemmet och deltar disciplinerat och med respekt för träningskompisar och tränare. 

I ett fattigt och utsatt område som Riachão finns begränsade möjligheter för barn och unga att påverka sin vardag och stora risker att dras in i dåliga sammanhang som involverar droger, våld och kriminalitet. Genom att erbjuda en organiserad aktivitet på fritiden, där barnen och ungdomarna lär sig respekt, disciplin, får vettiga vuxna förebilder, får kamrater och dessutom vid vissa tillfällen även erbjuds ett mål mat eller t.ex. en tränings-thirt dvs kläder, uppmuntras de att ta fram den bästa sidan av sig själva och hålla sig borta från sådant som är destruktivt. För många av deltagarna betyder capoeiran väldigt mycket och är ett stöd i vardagen och ett positivt sammanhang där de hämtar energi och gemenskap. 

När representanter eller elever från REAGL Capoeira Sverige besöker Brasilien hälsar vi på i projektet för att träna tillsammans och lära av varandra i kulturella utbyten. De lär oss hur capoeiran funkar i dess ursprungsland Brasilien, hur de sjunger sångerna vi tragglar här hemma, hur de tränar akrobatik i sanden... och vi kan dela med oss av våra erfarenheter genom att t.ex. hålla capoeiralektioner på engelska för att uppmuntra dem att utveckla sin engelska som öppnar möjligheter för jobb, och de yngre barnen är ofta mycket nyfikna på att få höra hur saker och ting fungerar och ser ut i Europa.

Genom åren har vi stöttat projektet på olika sätt och det är alltid lika fascinerande att få ta del av den fantastiska glädje och energi som omringar projektet med många starkt lysande capoeira-stjärnor!

bottom of page