top of page

HÅLLBARHET

REAGL Capoeira värnar framtiden och arbetar medvetet med såväl social, ekologisk som ekonomisk hållbarhet. Vi har tagit inspiration från FN's Globala Hållbarhetsmål. Nedan kan du läsa mer om vad vi gör för att bidra.

karta-globala-malen-logo-och-ikoner.png

Social hållbarhet

Vi bidrar till god hälsa och välbefinnande (Globalt mål nr 3). Vi strävar efter att sprida vår fantastiska sport till fler utövare med vetskapen om att capoeira ger glädje, gemenskap, bygger självkänsla och självförtroende och har potential att för en enskild individ spela en stor och betydande roll i arbete mot t.ex. psykisk ohälsa. Capoeira hjälper utövaren att hålla sig frisk, såväl på insidan som på utsidan!

Vi bidrar till jämställdhet (Globalt mål nr 5). I vår grupp tränar tjejer och killar tillsammans och bland våra tränare som är förebilder finns både kvinnor och män. Varje år arrangerar vi en tjejhelg för, med och av tjejer för att stärka tjejers position inom sporten och skapa en inkluderande och inspirerande arena för tjejer i en i övrigt ofta mansdominerad sport.

Vi bidrar till minskad ojämlikhet och ett fredligt och inkluderande samhälle (Globala målen nr 10 och 16). Vi strävar efter att erbjuda prisvärda aktiviteter som många ska kunna delta i, och våra föreningar arbetar aktivt med att sänka deltagaravgifter på t.ex. läger genom att nyttja bidrag som finns att söka för detta ändamål. Capoeiran skapar möten mellan människor med olika bakgrund, utbildning, arbete och förutsättningar och hos oss är alla lika mycket värda. Vi är fast övertygade om att detta bidrar till en ökad förståelse för andra och en ökad medmänsklighet.

Vi bidrar till minskad fattigdom, minskad hunger och en god utbildning för alla (Globala målen nr 1, 2 och 4). Vi stödjer ett projekt med capoeira i ett socialt utsatt område i nordöstra Brasilien. Genom projektet bidrar vi till minskad risk för utsatta barn och unga att hamna i drogmissbruk, våld och kriminalitet och istället peppas att bli ansvarstagande, kloka och välmående medborgare som engagerar sig i sin utbildning och sin framtid. Projektet möjliggör för alla intresserade, oavsett socio-ekonomisk status, att delta genom att vara gratis, samtidigt som det bidrar till minskad hunger genom att erbjuda mellanmål eller måltider i anslutning till aktiviteterna. Inom ramen för projektet har även skolmaterial som block och pennor delats ut och barnen och de unga uppmuntras att bli sitt bästa jag och skapa sig drömmar om framtiden.

Ekologisk hållbarhet

Vi bidrar till hållbar konsumtion och produktion (Globalt mål nr 12). I en strävan att undvika att uniformer som ett barn vuxit ur eller träningskläder som en person tröttnat på kastas eller kasseras i onödan inför vi en "uniformsåtervinning". Dit kan alla som vill donera använda REAGL Capoeira-träningskläder gratis. De som anser sig vara i behov av något plagg kan sedan gratis plocka med sig det som önskas. På så vis bidrar vi till ett livscykelperspektiv som ser till att nyttja materialen så länge de håller.

Vi bidrar till att bekämpa klimatförändringarna (Globalt mål nr 13). En betydande källa till utsläpp är transporter och vi strävar efter att bidra till att korta ner resor till den dagliga träningen genom att erbjuda träning på flera geografiska platser. På så vis behöver färre personer resa långt, mer sällan, vilket i slutändan gynnar miljön.

Ekonomisk hållbarhet

Vi lägger stor vikt vid att vår verksamhet ska ha en god ekonomisk styrning. Som deltagare eller engagerad i REAGL Capoeira ska man kunna lita på att verksamheten fortsätter finnas över tid, att administrationen sköts på ett bra sätt och att kostnaden för att delta följer ett mönster av förutsägbarhet.

bottom of page