top of page

VÅR VÄRDEGRUND

Vi är inkluderande och välkomnar alla.

Vi värdesätter gemenskap där alla bidrar till en trygg miljö. Vi stöttar varandra och uppmuntrar till att våga utmana oss själva. Vi lär oss tillsammans men är också varandras förebilder.

Tillsammans har vi kul!

Detta är vi.jpg

REAGL Capoeira Sverige
 

  • Vi är en etablerad, välorganiserad och pålitlig grupp. Vi arrangerar regelbundna träningar och event, och är tydliga i vår kommunikation.

  • Vi har ett samhällsengagemang och arbetar för ökad folkhälsa. Vi främjar deltagande från många målgrupper och stöttar ett socialt projekt i Brasilien.

  • Vi inspirerar och bidrar till personlig och kollektiv utveckling.

  • Vi är en del av brasiliansk kultur. Vår verksamhet bygger på historia och tradition.

 

bottom of page