PRISER VÅREN 2022
Avgiften att betala baseras på vilken grupps schema man tillhör med åldersindelning och antal träningar/vecka. Utöver nedanstående avgifter tillkommer för nya utövare en engångskostnad för uniform samt för alla elever en summa i samband med den årliga graderingen på sommaren.
Inga andra obligatoriska avgifter finns.
GRUPP
MINI barn födda 2017-2018 (förälder inkl.)
BARN födda 2013-2016
UNGDOM födda 2007-2012
VUXNA ordinarie vuxen/förälder
VUXNA studerande/skolungdom (15-20 år)
VUXNA unlimited vuxen
VUXNA unlimited studerande/skolungdom
AVGIFT PER PERSON
1000 kr / termin (endast i Johanneberg)
1000 kr / termin
1200 kr / termin
1900 kr / termin
1500 kr / termin
2500 kr / termin
1900 kr / termin
FAMILJERABATT
100 kr per person / termin
Gäller om ni är två eller fler i samma familj som tränar (gäller syskon/barn/målsmän). Använd rabattkod FAMILJERABATT vid anmälan. Rabatten kan inte fås retroaktivt och gäller ej unlimited eller sommarträning!
MEDLEMSAVGIFT
150 kr / kalenderår (obligatorisk)
​Vår förening är medlem i Svenska Capoeiraförbundet och via medlemsavgiften är du försäkrad på träningen och under resa till och från denna. Medlemsavgiften är obligatorisk. Information skickas ut separat för betalning av denna.
PROVA PÅ
Gratis första gången
Att prova på är gratis men föranmälan krävs dock alltid. Efter prova-på lektionerna meddelar ni tränaren huruvida du vill fortsätta och anmäler er sedan till ordinarie träningar via hemsidan.
TERMINER
VÅRTERMIN
(SOMMARTERMIN
HÖSTTERMIN
Vecka 4-21. Anmälan senast 15 januari.
Vecka 23-27. Särskilda priser.)
Vecka 35-49. Anmälan senast 15 augusti.