top of page
PRISER VÅREN 2023
Avgiften att betala baseras på vilken grupps schema man tillhör med åldersindelning och antal träningar/vecka. Utöver nedanstående avgifter (terminsavgift + medlemsavgift) tillkommer för nya utövare en engångskostnad för uniform samt för alla elever en summa i samband med den årliga graderingen på sommaren.
Inga andra obligatoriska avgifter finns.
GRUPP
MINI barn födda 2018-2019 (förälder inkl.)
BARN födda 2014-2017
UNGDOM födda 2008-2013
VUXNA vuxen/förälder
VUXNA studerande/skolungdom (15-20 år)
VUXNA unlimited vuxen/förälder
VUXNA unlimited studerande/skolungdom
AVGIFT PER PERSON
1100 kr / termin (endast i Johanneberg)
1120 kr / termin
1320 kr / termin
2090 kr / termin
1650 kr / termin
2750 kr / termin
2000 kr / termin
FAMILJERABATT
100 kr per person / termin
Gäller om ni är två eller fler i samma familj som tränar (gäller syskon/barn/förälder). Använd rabattkod FAMILJERABATT vid anmälan. Rabatten kan inte fås retroaktivt och gäller ej unlimited eller sommarträning!
MEDLEMSAVGIFT
150 kr / kalenderår (obligatorisk)
​Vår förening är medlem i Svenska Capoeiraförbundet och via medlemsavgiften är du försäkrad på träningen och under resa till och från denna. Medlemsavgiften är obligatorisk. Information skickas ut separat för betalning av denna.
PROVA PÅ
Gratis första gången
Att prova på är gratis men föranmälan krävs dock alltid. Efter prova-på lektionerna meddelar ni tränaren huruvida du vill fortsätta och anmäler er sedan till ordinarie träningar via hemsidan.
TERMINER
VÅRTERMIN
SOMMARTERMIN
HÖSTTERMIN
Vecka 4-21. Anmälan senast 15 januari för gamla elever, nya elever löpande.
Vecka 23-27. Särskilda priser.
Vecka 35-49. Anmälan senast 15 augusti för gamla elever, nya elever löpande.
bottom of page