ACADEMIA REAGL CAPOEIRA SUÉCIA​​

JOHANNEBERG, Gyllenkrooksgatan 10B, våning 2

 

PRISER JOHANNEBERG

 

Avgiften att betala baseras på vilken grupps schema man tillhör med åldersindelning och antal träningar/vecka. Utöver nedanstående avgifter för träningen tillkommer för nya utövare en engångskostnad för uniform samt för alla elever en summa i samband med den årliga graderingen på sommaren. Inga andra obligatoriska avgifter finns.

 

​​
Grupp                                                        Avgift per person

MINI barn f 2017-2018 (förälder inkl)          1000 kr/termin

BARN f 2013-2016 grupp nr 1, 2 eller 3      1000 kr/termin                              

UNGDOM f 2007-2012                                1200 kr/termin


VUXNA

- ordinarie vuxen/förälder                           1900 kr/termin

- studerande                                               1500 kr/termin

- ordinarie skolungdom (15-20 år)              1500 kr/termin

- unlimited vuxen                                        2500 kr/termin

- unlimited studerande/skolungdom           1900 kr/termin
 


        
FAMILJERABATT               

100 kr/person/termin på träningsavgiften om ni är två eller fler i samma familj som tränar (gäller syskon/barn/målsmän). Rabatten ska räknas av direkt vid inbetalning och tydligt anges. Rabatten kan inte fås retroaktivt och gäller ej unlimited!


        
Medlemsavgift       
obligatorisk för alla                                   150 kr/kalenderår

​Vår förening är medlem i Svenska Capoeiraförbundet och via medlemsavgiften är du försäkrad på träningen och under resa till och från denna. Medlemsavgiften är obligatorisk.

ANMÄLAN & BETALNING

 

GAMLA ELEVER:

Anmälan ska göras via länken uppe i menyn: "ANMÄLAN" senast 15 januari/15augusti.

Aktuella avgifter betalas per 31 januari/31 augusti.

Terminsavgifterna betalas till bankgiro 5964-7446.

Medlemsavgift (150 kr) betalas till bankgiro 274-5768. (endast 1 ggn/år)

 

Viktigt! Uppge fullständigt namn samt vilken åldersgrupp och geografisk plats det gäller tex "Lars Larsson, FÖRÄLDER, Johanneberg" eller "Klara Karlsson, UNGDOM, Johanneberg". Inbetald avgift återbetalas ej.

 

NYA ELEVER:

Intresseanmälan ska göras via länken uppe i menyn: "ANMÄLAN"

Att prova på är gratis men föranmälan krävs dock alltid. Efter prova-på lektionerna meddelar ni tränaren huruvida du vill fortsätta och betalar då enligt informationen här på hemsidan senast 28 februari/30 september. När man meddelat att man vill fortsätta träna är anmälan bindande. 

 

Terminsavgifter betalas till bankgiro 5964-7446.

Medlemsavgift (150 kr) betalas till bankgiro 274-5768. (endast 1 ggn/år)

FÖRSENINGSAVGIFT

OBS! Det är olika bankgiro för terminsavgift och medlemsavgift. Här på vår hemsida finns information om avgifterna och betalningen av dem. Förseningsavgift på 200 kr utgår om betalning inte inkommer inom utsatt datum. Meddela tränaren om du har problem med att betala i tid så kan du slippa undan förseningsavgiften.