top of page

REAGL Capoeira tilldelas Mölndals Stads Jämställdhetspris 2023

Fantastiska nyheter!

REAGL Capoeira tilldelas Mölndals Stads Jämställdhetspris 2023 för vårt arbete med att inspirera och skapa lika förutsättningar för tjejer och killar inom sporten!

Mölndals Stads kommunstyrelse fattade beslutet att REAGL Capoeira ska få Mölndals Stads Jämställdhetspris år 2023! Hela 17 nomineringar hade inkommit, vilka sedan utvärderats av dels personer inom kommunen som arbetar med jämställdhetsfrågor, och dels av externa utvärderare med specialisering genusvetenskap. Av de nominerade valdes REAGL Capoeira ut som starkaste kandidaten för priset.

Vi är så väldigt stolta och glada över att vårt arbete med bland annat vårt mycket uppskattade tjejevent sprider sig utanför vår träningslokal, och att myndigheterna ser och förstår betydelsen av detta initiativ, tillsammans med allt annat vi gör för att elever och de som kommer i kontakt med REAGL Capoeira känna sig välkomna, inspirerade och inkluderade.

Vi har fått priset för att vi både arbetar i vardagen för jämställdhet, genom att ha både kvinnor och män som undervisar, träningsgrupper med blandade kön, och både kvinnor och män i föreningens styrelse tex., men framför allt för att vi genomfört specifika initiativ för jämställdhet genom vårt tjejevent som bidrar till att stärka tjejers position inom sporten i stort. I vår grupp har vi stort utrymme för både killar och tjejer att kunna ta initiativ och få gehör, men så ser det inte ut i sporten i stort på alla håll och därför är vårt arbete extra viktigt då det också inspirerar andra och gett ringar på vattnet inom capoeiran i världen.

Priset delas ut på Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december. Julia/Professora Chorona kommer ta emot priset på scen från kommunstyrelsens ordförande.🎈

TACK till alla som bidrar i detta arbete!


Коментарі


bottom of page