Anmälan till årets gradering har öppnat!

Årets graderingsceremoni går av stapeln den 4 juni i vår akademi i Johanneberg och nu har vi öppnat anmälan. Alla elever har fått ett särskilt mail med ett formulär och ska inkomma med ett svar på inbjudan senast den 15 maj.


Har du frågor om årets gradering så hör av dig till oss via mail eller telefon.

Mer detaljerad information om aktiviteterna mailas ut till alla anmälda i slutet av maj.