Musiken i capoeira

Musiken är mycket viktig i capoeira. Den ger rytm, känsla, glädje och energi, och något man i Brasilien brukar kalla för axé. En roda (cirkel) med mycket axé för capoeiristen in i ett tillstånd av extas. Men musiken har också en historisk aspekt i sammanhanget då slavarna använde sig av musiken för att förkläda capoeiran. På så vis skulle slavägarna inte misstänka att de ägnade sig åt att öva sig i kamp. Det fick dem att tro att de endast försökte hålla fast vid sin kultur. Som utövare av capoeira lär man sig efter hand mer och mer om musiken, sångerna och att spela de olika instrumenten:


Berimbau

Berimbauen är typisk för capoeiran och leder spelet i en roda. Instrumentet har en sträng (arame) och tillverkas av ett särskilt träslag och en pumpa kallad cabaça. I denna bildas resonans då man slår på strängen med en baqueta (pinne i trä). Med en dobrão åstadkommer man olika toner, liksom genom att föra cabaçan mot och från kroppen. Caxixi är en liten flätad korg fylld med frön som hålls i handen av den som spelar berimbau.

Pandeiro

Pandeiro är ett rytminstrument som i Brasilien används i både capoeira och samba. Den ser ut som en stor variant av en tamburin och ackompanjerar berimbauens rytm.

​Atabaque

I capoeiran (fa angola) används också olika typer av trummor; huvudsakligen atabaque. Rytmen som spelas på atabaquen påminner mycket om rytmen på pandeiron.

 

Det händer också att man använder andra instrument tex. som reko-reko, xekerê och agogô.

Utöver instrumenten ovan nämnda är sången och handklappningen av största vikt i capoeirarodan.