Capoeirans historia

Capoeiran föddes i slavarnas kamp för frihet. På framförallt 15- och 1600-talen i Brasilien genomfördes ett av historiens mest våldsamma övergrepp mot ett folk. Portugiserna förde mer än två miljoner svarta människor från Afrika till Brasilien för att bli slavar på sockerrörsplantager. Hela stammar tvingades korsa Atlanten hoppackade som djur i stora båtar som kallades navios negreiros (”negerskepp”). Majoriteten av båtarna lade sedan till i de brasilianska staterna Pernambuco, Bahia och Rio de Janeiro.

Tvärtemot vad många tror lät sig inte de svarta tillfångatas utan motstånd; Brasiliens historia är full av episoder där slavarna gjorde uppror och protesterade mot den absurda och förödmjukande situation de försatts i. Ett exempel på detta är de s.k. quilombos. Quilombos var undanskymda samhällen grundade av slavar som lyckats fly. Den allra största av dessa quilombos bildades i staten Pernambuco på 1600-talet, i en region vid namn Palmares. Där bildades en slags afrikansk stat som bestod av ett antal små områden kallade mocambos och med en hierarki i vars topp man fann kungen Ganga-Zumbi. Palmares kan ha varit capoeirans födelseplats.Capoeiran utvecklades i quilombos som ett försvar. De svarta som flytt slaveriet men blev tillfångatagna på nytt och återförda till fångenskapen lärde där de som fortfarande var fångna. För att inte väcka misstankar om uppror hos slavägarna och deras mannar utövades rörelserna ackompanjerade av afrikanska sånger och rytmer, så att det hela såg ut som en slags dans. Men bakom den dansanta fasaden dolde sig en hemlighet; en kamp.

När capoeiran spred sig från landsbygden in till städerna vann den malicia (slughet, illvilja). I staden Salvador i staten Bahia bildade capoeiristas olika gäng som inte sällan ställde till med våldsamma sammankomster. Capoeiran var nu inte längre bara slavarnas frihetskamp utan hade blivit ett vapen bland gäng.Capoeiran var under flera årtionden förbjuden enligt lag i Brasilien och den blev inte tillåten igen förrän så sent som på 30-talet. Detta skedde i samband med att den dåvarande presidenten i Brasilien, Getúlio Vargas, fick se ett uppträdande av en ny sorts capoeira, presenterad som en sport och kultur snarare än aggressiv kamp. Sedan dess har capoeira angola utvecklats från staten Bahia och bevarat traditionerna mycket tack vare dess store guru Mestre Pastinha och capoeira regional tack vare Mestre Bimba.